Tüm Hizmetlerimiz | Güven Arıtma - Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
+(90) 262 331 0074 | info@guvenaritma.com

Tüm Hizmetlerimiz

SU ARITMA

Evsel ve endüstriyel su kullanımları için suyun kalitesine göre ; pıhtılaştırma / yumaklaştırma, basit ve lamellalı çöktürme, kum filtrasyonu , demir ve mangan giderimi için oksidasyon (filtrasyon), iyon değiştirme, aktif karbon adsorbsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemlerine göre dizaynlar yapılmaktadır.

Kullanımı giderek artan membran teknolojileri ile ekonomik ve ekolojik çözümler üreterek suyun ileri arıtımı gerçekleştirilmektedir.

Reverse Osmosis (Ters Osmoz), Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon vb. sistemlerin tasarımı, temini ve uygulaması araştırıcı, dinamik, titiz ve uzman kadromuzla yapılmaktadır.


EVSEL ATIKSU ARITMA

Evsel Atıksu; yerleşim alanlarındaki günlük aktiviteler nedeniyle banyo, tuvalet, mutfak gibi alanlardan kaynaklanan atıksulara verilmiş bir kavramdır. Arıtma prosesine katılmadan alıcı alanlara (dere, nehir, göl, deniz vb.) karışan atıksular içinde bulunduğu alanların oksijen değerini düşürerek bu ortamda varolan canlılara olumsuz yönde etki edip tabiattaki işleyişin bozulmasına sebep olmaktadır.

Bütün dünyada olduğu gibi bu duum ülkemizde de çevre koruma kanunları ile düzenlenmiş ve atıksu arıtma tesislerinin yapılması zaruri kılınmıştır. Evsel atıksular çoğunlukla Biyolojik Arıtma Yöntemleri ile doğaya aktaılmaktadır. Biyolojik Arıtma Yöntemi; hiçbir şekilde kimyasal herhangi bir zararlı ürün kullanmadan atıksu içine katıştırılan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebep olan maddelerin etkisiz kılınmasına olanak veren bir arıtma biçimidir.


ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA

Endüstriyel atıksular üretim prosesi sonucu oluşurlar ve sektörüne göre değişik karakteristiğe sahiptirler. Endüstriyel atıksuların arıtılması için geçmişten günümüze onlarla proses uygulanmış olup, su kaynaklarının azalmaya başlaması ve teknolojilerin gelişmesi neticesinde kullanılacak proseslerin yüksek performanslı ve kolay işletilmesi tercih edilmelidir.

Güven Arıtma, deneyimli ve uzman kadrosu ile değişik sektörlerde onlarca endüstriyel atıksu arıtma tesisi tasarlamış ve devreye almıştır. Endüstriyel atıksularda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, her sektörün üretim süreçlerinin birbirinden farklı olması ve neticesinde oluşacak atıksuyun karakteristiğinin sektörel bazda değişiklik göstermesidir. Güven Arıtma olarak endüstriyel atıksu arıtma tesisi tasarlarken her endüstrinin alt üretim aşamalarını inceler ve titiz çalışmalar sonucunda prosesimizi belirleyip, fiyat-performans değerlendirmesinde en uygun teklifimizi sunarız.


ASİT GERİ KAZANIM

Alüminyum imalat ve dönüştürme tesislerinde, alüminyum metallerini pas tutma ve korozyona karşı daha korunaklı bir hale getirmek için alüminyumun dış yüzeyi eloksal isimli bir madde ile kaplanmaktadır. Asit geri kazanım teknolojisiyle eloksal banyolarında ki asidin geri dönüşümü, modern çağımızda ortaya çıkardığı avantajlar ve sistemin doğaya kötü anlamdaki tesirini en minimuma düşürmesi açısından oldukça tercih edilen ve uygulanan bir yöntemdir.


SU GERİ KAZANIMI

Su kaynaklarımızın tükenmeye başlaması ile birlikte kullanılmış suyun arıtılarak yeniden geri dönüşümü doğanın önemli mevzularından biridir. Ekseriyetle su kullanımının yoğun olduğu firmalar suyun geri dönüşümü ile bir yandan su için ayırdıkları finansal bedelin en aza indirgenmesini sağlayacaklar diğer yandan da doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir biçimde tüketilmesine olanak sağlayacaklardır.

Güven Arıtma, arıtma tesisi çıkış sularının tekrar kullanımı için uygulanabilecek sistemleri ihtiyaca göre tek tek veya birbirleri ile kombine ederek kullanıma sunmaktadır. Suyun geri kazanımı amacıyla kullanılabilecek ileri arıtma teknikleri aşağıda verilmiştir;

 • Kum Filtresi
 • Kartuş Filtre
 • Aktif Karbon Filtresi
 • Membran Biyoreaktor (UF veya MF)
 • Mikrofiltrasyon
 • Ultrafiltrasyon
 • Nanofiltrasyon
 • Ters Ozmoz

İŞLETME ve BAKIM

Arıtma tesisini projelendirip, devreye alıp, müşterimize teslim ettikten sonra oluşabilecek arıza durumlarında en iyi ve en hızlı servisi vermek amacımızdır.

Su ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve bakımı günümüzde en çok ihmal edilen konudur. Güven Arıtma gerek taahhüdünü aldığı tesislerin, gerekse daha sonra bu gibi tesislerin yıllık mekanik bakımı, işletilmesi sorumluluğunu alarak hem sistemin ömrünün uzamasına, hem ekonomik açıdan kayıpların oluşmamasına hem de çevreye olabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu konudaki tecrübesini, tesislerin işletme/bakım işlerini alarak ortaya koymaktadır.

Güven Arıtma, işletme bakım işlerinin yapımı esnasında titiz ve uzman teknik kadrosu ile yüklemindeki işleri eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yapmaktadır. Gelişmekte olduğu tüm diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi bu konularda işletme veriminin artması, sistemin korunması, çalışanların gelişen teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasını/bilgilenmesini benimseyerek çalışmalarını sürdürmektedir.


OTOMASYON

Arıtma tesislerinizde anahtar teslimi olarak tüm elektrik, otomasyon ve SCADA dallarında hizmet sağlamaktadır.


PROJE ONAY DOSYASI HAZIRLANMASI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.03.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Proje Onay Genelgesi ile Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarj Tesisleri proje onay kapsamına alınmıştır.

Genelge kapsamında;

 • EK-1 listesinde yer alan işletmeler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına,
 • EK-2 listesinde yer alan işletmeler de bulundukları yerin T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • OSB sınırları içerisinde yer alan işletmeler ise bulundukları OSB nin yönetim kuruluna proje onay dosyası sunmak ve onaylatmakla yükümlüdürler.

Güven Arıtma olarak, genelge kapsamında proje onay dosyası hazırlama yeterliliğine sahibiz.