PAKET NEHİR SUYU ARITMA – Güven Arıtma – Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
+(90) 262 331 0074 | info@guvenaritma.com

PAKET NEHİR SUYU ARITMA

PAKET NEHİR SUYU ARITMA

Büyük oranla düşük ölçekli yerleşim alanlarında yüzey ve doğal kaynak sularından arıtılmış içme ve kullanım suyu sağlanması amacıyla tercih edilmektedir.

Su içinde var olan bulanıklık, renk, koku, tat ve organik madde gibi beklentilerin kullanma ve içme suyu normlarında arıtılabilmesi maksadıyla alan ve süre sounu olan projelerde Paket Tip Nehir Suyu Arıtma Tesisleri hazırlanmaktadır.

Suyun kalitesi gözönüne alınan tesis; oksidasyon, fiziksel arıtma, ön klorlama, kimyasal arıtma, çökeltme, filtrasyon, dezenfeksiyon ve çamur arıtma özellikleriyle  farklı ünitelerinden hazırlanmaktadır. Uygulamanın kurulacağı zeminde coğrafi koşullara göre hidrolik akışın varolabilmesi için cazibeli akış ya da ara pompa istasyonları hazırlanabilmektedir.

Modüler, kompakt ve taşınabilir olma özelliğiyle kullanım rahatlığı sağlar. Ek üniteler ilave yapılarak kapasite yükseltimi kolaylıkla sağlanabileceği gibi, şantiye, kamp tarzı sürekliliği olmayan  kullanım alanlarında yaygın olaraktecih edilmektedir..