HAREKET YATAKLI BİYOFİLM REAKTÖR (MBBR) – Güven Arıtma – Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
+(90) 262 331 0074 | info@guvenaritma.com

HAREKET YATAKLI BİYOFİLM REAKTÖR (MBBR)

HAREKET YATAKLI BİYOFİLM REAKTÖR (MBBR)

Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör (MBBR) sistemi, biyolojik büyüme için oldukça geniş bir yüzey alanı yaratmak maksadıyla geliştirilmiş binlerce özel biyo-kütle taşıyıcının kullanılmasıyla uygulanmaktadır.

MBBR sistemi kurulu tüm arıtma tesislerinde kullanılabilir. Bu sayede ek bir tank ihtiyacına gereksinim duyulmadan tesis kapasitesinin büyütülmesini sağlar. Sistem bir yandan BOD5 diğer yandan da azot, fosfor giderimi sağlar, endüstriyel ve evsel atıksu arıtma tesislerinde kullanılabilir. Dinamik yapısı ile yeni oluşturulacak tesislerde de maliyet üstünlüğü sağlayan bir çözümdür.

Teknik özellikleri ve sağladığı faydalar:

  • Düşük maliyetli; klasik uygulamalara göre en az yatırım ve işletme maliyeti
  • Az alanda çalışma
  • Esnek yapı; neredeyse bütün aktif çamur prosesine uygulanabilir.
  • Kapasite artmasında kolay çözüm
  • Kararlı işletme; toksiklenme veya taşkın olaylarında biyofilm bütünüyle etkilenmemekte ve sistem çok daha hızlı normale döner.
  • Düşük çamur yaşı ve ısılarda bile kararlı nitrifikasyon

Uygulamalar:

  • Atık su arıtma tesisi kapasite artışı
  • Atık su arıtma tesisi iyileştirme uygulamaları (çıkış suyunda daha yüksek kalite talebi)
  • Biyolojik nutrient giderimi (BNR)
  • Endüstriyel atık su arıtımı