Su Geri Kazanımı | Güven Arıtma - Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
+(90) 262 331 0074 | info@guvenaritma.com

Su Geri Kazanımı

Su kaynaklarımızın tükenmeye başlaması ile birlikte kullanılmış suyun arıtılarak yeniden geri dönüşümü doğanın önemli mevzularından biridir. Ekseriyetle su kullanımının yoğun olduğu firmalar suyun geri dönüşümü ile bir yandan su için ayırdıkları finansal bedelin en aza indirgenmesini sağlayacaklar diğer yandan da doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir biçimde tüketilmesine olanak sağlayacaklardır.

Güven Arıtma, arıtma tesisi çıkış sularının tekrar kullanımı için uygulanabilecek sistemleri ihtiyaca göre tek tek veya birbirleri ile kombine ederek kullanıma sunmaktadır. Suyun geri kazanımı amacıyla kullanılabilecek ileri arıtma teknikleri aşağıda verilmiştir;

Kum Filtresi

Kartuş Filtre

Aktif Karbon Filtresi

Membran Biyoreaktor (UF veya MF)

Mikrofiltrasyon

Ultrafiltrasyon

Nanofiltrasyon

Ters Ozmoz