Proje Onay Dosyası Hazırlanması | Güven Arıtma - Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
+(90) 262 331 0074 | info@guvenaritma.com

Proje Onay Dosyası Hazırlanması

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.03.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Proje Onay Genelgesi ile Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarj Tesisleri proje onay kapsamına alınmıştır.

GENELGE KAPSAMINDA;

EK-1 listesinde yer alan işletmeler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına,

EK-2 listesinde yer alan işletmeler de bulundukları yerin T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

OSB sınırları içerisinde yer alan işletmeler ise bulundukları OSB nin yönetim kuruluna proje onay dosyası sunmak ve onaylatmakla yükümlüdürler.

Güven Arıtma olarak, genelge kapsamında proje onay dosyası hazırlama yeterliliğine sahibiz.