EVSEL ATIKSU ARITMA | Güven Arıtma - Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
+(90) 262 331 0074 | info@guvenaritma.com

EVSEL ATIKSU ARITMA

Evsel Atıksu; yerleşim alanlarındaki günlük aktiviteler nedeniyle banyo, tuvalet, mutfak gibi alanlardan kaynaklanan atıksulara verilmiş bir kavramdır. Arıtma prosesine katılmadan alıcı alanlara (dere, nehir, göl, deniz vb.) karışan atıksular içinde bulunduğu alanların oksijen değerini düşürerek bu ortamda var olan canlılara olumsuz yönde etki edip tabiattaki işleyişin bozulmasına sebep olmaktadır.

Bütün dünyada olduğu gibi bu durum ülkemizde de çevre koruma kanunları ile düzenlenmiş ve atıksu arıtma tesislerinin yapılması zaruri kılınmıştır. Evsel atıksular çoğunlukla Biyolojik Arıtma Yöntemleri ile doğaya aktarılmaktadır. Biyolojik Arıtma Yöntemi; hiçbir şekilde kimyasal herhangi bir zararlı ürün kullanmadan atıksu içine katıştırılan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebep olan maddelerin etkisiz kılınmasına olanak veren bir arıtma biçimidir.