Endüstriyel Atıksu Arıtma | Güven Arıtma - Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
+(90) 262 331 0074 | info@guvenaritma.com

Endüstriyel Atıksu Arıtma

Endüstriyel atıksular üretim prosesi sonucu oluşurlar ve sektörüne göre değişik karakteristiğe sahiptirler. Endüstriyel atıksuların arıtılması için geçmişten günümüze onlarla proses uygulanmış olup, su kaynaklarının azalmaya başlaması ve teknolojilerin gelişmesi neticesinde kullanılacak proseslerin yüksek performanslı ve kolay işletilmesi tercih edilmelidir.

Güven Arıtma, deneyimli ve uzman kadrosu ile değişik sektörlerde onlarca endüstriyel atıksu arıtma tesisi tasarlamış ve devreye almıştır. Endüstriyel atıksularda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, her sektörün üretim süreçlerinin birbirinden farklı olması ve neticesinde oluşacak atıksuyun karakteristiğinin sektörel bazda değişiklik göstermesidir. Güven Arıtma olarak endüstriyel atıksu arıtma tesisi tasarlarken her endüstrinin alt üretim aşamalarını inceler ve titiz çalışmalar sonucunda prosesimizi belirleyip, fiyat-performans değerlendirmesinde en uygun teklifimizi sunarız.