Asit Geri Kazanım | Güven Arıtma - Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
+(90) 262 331 0074 | info@guvenaritma.com

Asit Geri Kazanım

Alüminyum imalat ve dönüştürme tesislerinde, alüminyum metallerini pas tutma ve korozyona karşı daha korunaklı bir hale getirmek için alüminyumun dış yüzeyi eloksal isimli bir madde ile kaplanmaktadır. Asit geri kazanım teknolojisiyle eloksal banyolarında ki asidin geri dönüşümü, modern çağımızda ortaya çıkardığı avantajlar ve sistemin doğaya kötü anlamdaki tesirini en minimuma düşürmesi açısından oldukça tercih edilen ve uygulanan bir yöntemdir.

Asit geri kazanım sistemlerinin sağladığı avantajlar aşağıda belirtilmiştir :
– Eloksal banyolarının boşaltılıp-doldurulmasından kaynaklanan zaman kaybının önlenmesi.
– Geri kazanılan asit, sistemde tekrar kullanıldığı için asit tüketiminin ve dolayısıyla kimyasal sarf maliyetinin düşürülmesi.
– Sistemde asit ve alüminyum seviyesinin belli oranlarda korunması ile yüzey kaplama esnasında tüketilen elektrik miktarının azaltılması.
– Banyolardan atılan asit, arıtma tesisine gönderilmektedir. Arıtma tesisinde asidi nötr hale getirmek için baz kullanmak gerekmektedir. Asit geri kazanımı yapıldığı zaman asit atılmadığı için arıtma tesisinin hem yükü hafifleyecek hem de asidi nötr hale getirmek için fazladan baz kullanımına gerek kalmayacaktır.
– Doldur boşalt şeklinde kullanılan sistemlerde, oluşan asitli atıksuyun aniden atıksu arıtma sistemine verilmesiyle oluşan şok yüklemenin önüne geçilerek arıtma tesisinin daha verimli ve ekonomik çalışmasına olanak sağlanmaktadır.